އާންމު ޖަލްސާ 10 ނޮވެމްބަރުގައި

EPS School > ޚަބަރު > އާންމު ޖަލްސާ 10 ނޮވެމްބަރުގައި

އާންމު ޖަލްސާ 10 ނޮވެމްބަރުގައި

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ދާއިމީ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބުކޮށް އައްޔަން ކުރުމަށާއި ފައުންޑޭޝަންގެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާ އާއްމު ޖަލްސާ 2018 ނޮވެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 8 ޖަހާއިރު ބިލަބޮންގ ހައި އީ.ޕީ.އެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މިކަންވަނީ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 ގައި އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.

    Leave a Comment